Agenda til årsmøtet i Helgeroa Vel 16. september 2020 klokken 19:00 i Bua.

Dagsorden:

Sak 1 - Åpning

Sak 2 - Valg av møteleder og sekretær

             Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 3 - Godkjenning av Årsberetningen

Sak 4 - Godkjenning av revidert regnskap

Sak 5 - Innmeldte forslag

Sak 6 - Valg av styre

             Bevertning

Forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på årsmøtet må sendes Helgeroa Vel på epost:

innen 15. september.

På grunn av nedstengingen av samfunnet grunnet coronasmitten i vår, ble årsmøtet utsatt til nå.

Vi håper mange setter av tid til å bli med på møtet.

Årsmøte for 2021 avholdes i mars neste år, og vi vil der få besøk av Guro Hessner som skal redegjøre for kommunens satsning på lekeplasser, og hva det betyr for Helgeroa.

Hilsen Styret i Helgeroa Velforening

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

Bilder og video brukt med tillatelse. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.

©2019 by Visit Helgeroa. Proudly created with Wix.com