top of page

Helgeroa vel sin visjon

Vellet jobber for at bygda skal være et godt sted å være for alle, både de som bor her og alle besøkende. Det arrangeres blant annet Helgeroadagen, bryggefester, konserter, Nesjarspelet og sankthansfeiring.

 

I tillegg jobber vi for å holde området vårt fint med beplantning og krakker til de som ønsker å ta seg en hvil. Dette gjelder også på lekeplasser i boligfeltene i bygda.

For å få til dette og enda mer, ønsker vi ris/ros samt ideer til styret. Skriv en mail til oss da vel, vi ønsker å høre fra deg. Husk å melde deg inn i Vellet,du finner linken

Send oss navn, adresse og telefonnummer, og betal kontingenten.

Vennlig hilsen

Even Rimstad

Leder

Ved innmelding betales 300kr til 

VIPPS:     #573554     eller  Kontonummer: 2510.56.15925

Line Berre Paulsen
bottom of page